Hệ thống Miền Trung

HỆ THỐNG TRUNG TÂM TẠI MIỀN TRUNG

1. Trung Tâm IQ Đại Lộc - Quảng Nam
 Địa chỉ: 92 Hùng Vương, Thị Trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
 Hotline: 0905 103 029 - 0235 6553 968

2. Trung Tâm IQ Thành phố Huế

 Địa chỉ: 146 C Phan Chu Trinh -  thành phố Huế