Lịch sử hình thành

Các nhà sáng lập IQ Việt Nam

Các nhà sáng lập IQ Việt Nam

11/01/2019

Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục IQ Viêt Nam là cơ quan chủ quản của chương trình "Bàn tính và Số học IQ". Chương trình đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống trung tâm đào tạo Bàn tính và số học IQ Việt Nam được sáng lập với sự hợp tác của các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, giáo dục, và đào tạo.